Områden

Jag jobbar både med kropp och själ, jag tror på en integrativa metoder där man ofta får kombinera båda två. Det jag kan erbjuda hjälp med är exempelvis:

Stress
Ångest/Oro
Depression/Nedstämdhet
Smärtproblem
Relationsproblem
Krishantering
Trauma
Handledning