Områden

Jag jobbar både med kropp och själ, jag tror på en integrativa metoder där man ofta får kombinera båda två. Det jag kan erbjuda hjälp med är exempelvis:

Stress

Ångest/Oro

Depression/Nedstämdhet

Smärtproblem

Relationsproblem

Krishantering

Trauma

Handledning